CARMEN MILHOUS-ARENDT


Geboren in Duitsland, heeft Carmen Milhous-Arendt haar Studie met succes afgerond op de Fachhochschule in Dusseldorf in de vakken schilderen, design, textiel, weven e.a.

Sinds 1972 is zij woonachtig in Goes, Zeeland, Nederland samen met de Nederlandse Kunstschilder Johannes Milhous.

De kleurrijke schilderijen van Carmen omschrijft zij als "Lyrisch Expressionisme". Deze schilderijen ontstaan als een soort dagboeken met een eigen poëtische beeldtaal. Het hoofdthema in de moderne schilderijen van Carmen zijn menselijke gedaanten in vaag aangeduide landschappen met architectonisch ogende elementen.


Carmen ziet de emotie als een van de belangrijkste elementen van het creatieve vermogen. Wat zij zoekt is niet de werkelijkheid maar het onbewuste, het geheim van het menselijke bestaan. Schilderen betekend voor Carmen visualiseerde energie, emoties en spontaniteit. Dit als een voortdurend wisselspel tussen intuïtie en analyseren, tussen dynamiek en rust, opgewonden zijn en gelatenheid, orde en chaos.

Een werkproces als een emotioneel evenwicht tussen perfectie en nonchalance, om uiteindelijk door te dringen tot haar binnenste universum, het Labyrint van de ziel. Door haar manier van schilderen krijgen de werken van Carmen een spiritueel karakter.

Zij werkt meestal met acryl verf op een ondergrond van opgespannen katoen of linnen.Opleiding:

1967 - 1972 Fachhochschule Düsseldorf in de vakken tekenen, schilderen, ontwerpen, weven, gobelin-weven en industriedesign.

1968 - 1971 Atelier Franken, Geselweven, Düsseldorf

1977 CPDB: Creatief, Pedagogisch & Didactische Bijscholing Middelburg

2003 PZC workshop Nellie Oosthoek Middelburg

2004 Scoop workshop Nico Out Middelburg

2007 QVC TV Düsseldorf


Nieuws/Publicaties:

Kunstenares Carmen Milhous-Arendt verzorgde in 2012 het kunstwerk voor de Emergo, dit is een prijs van de Provincie Zeeland en Syntens Innovatiecentrum en wordt ieder jaar uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die met succes een innovatie gerealiseerd heeft. De prijs bestaat uit eeuwige roem aangekleed met een kunstwerk van een Zeeuwse kunstenaar. De ondernemer mag dit jaar een schilderij kiezen uit de collectie Zee-land-schap van kunstenares Carmen Milhous-Arendt.


In verschillende vakbladen en kalenders.

T.V. opname in van ‘gewest tot gewest’ alwaar een impressie van een tentoonstelling in het Prinsenhof te Delft en haar gemeenschappelijk atelier met haar man beeldend kunstenaar Johannes Milhous te zien is.

T.V. opname in de Katse Viool (Omroep Zeeland TV) waarbij ze samen met galeriehoudster Anne Mannaerts (Galerie 45 te Westdorpe) haar acrylschilderijen en werken van andere kunstenaressen bekijkt.

DEUTSCH

 

Geboren in Deutschland, hat Carmen Milhous-Arendt Ihr Studium an der Fachhochschule in Düsseldorf mit Erfolg absolviert in den Fächern Malen, Industrie-Design, Textil, Weben u.a. Seit 1972 lebt Sie mit dem holländischen Künstler Johannes Milhous in Goes, Zeeland, Niederlande.

 

Carmen beschreibt Ihre Bilder als "Lyrischer Expressionismus". Diese Bilde entstehen als eine Art Tagebuch mit einer eigenen poetischen Bildsprache. Die Hauptthemen in den farbenfrohen Acrylbildern von Carmen sind menschliche Wesen in unbestimmten Landschaften mit Elementen aus der Architektur.

Carmen sieht die Emotion als eines der wichtigsten  Elemente  des kreativen Vermögens. Was Sie sucht ist nicht die Wirklichkeit, sondern das Unbewusste, das Geheimnis des menschlichen Seins. Malen bedeutet für Carmen visualisierte Energie , Emotionen, Spontanität. Dies als ein ständiges Wechselspiel zwischen intuitivem Handeln und analytischem Betrachten, zwischen Dynamik und Ruhe, zwischen Ordnung und Chaos. Ein Arbeitsprozess als emotionaler Balanceakt zwischen Perfektion und Nonchalance um dann endlich zu versinken im inneren Universum, dem Labyrinth der Seele. Durch Carmens  Art und Weise zu Malen bekommen Ihre Bilder einen spirituellen Charakter. Ihr Material  besteht aus Acrylfarbe.

Der Untergrund ist aufgespannte Baumwolle oder Leinen. Bei den kleinen Bildern besteht der Untergrund auch manchmal aus Holz und Papier oder Baumwolle. 

 

ENGLISH

Born in Germany, Carmen Milhous-Arendt succesfully finished her study at the Fachhochschule Düsseldorf with the specialism in paintings, Industry Design, textile, weaving, and other.

Since 1972 she lives in Goes, Zeeland (the Netherlands) with her husband, the Dutch painter  Johannes Milhous.

 

The colorful paintings she makes she calls: "Lyric  Expressionism".

These contemporary paintings are formed as a kind of a diary with an own poetic picture language.

The subjects in Carmen`s modern paintings are usually the human shapes in vaguely indicated landscapes with architectonic elements. Emotion is one of the important ingredients of the creative ability for Carmen.

She doesn`t look for a matter of fact but searches for the secret of human being.

 

Carmen feels that painting represents emotions, energies,  spontaneity,  a permanent interplay between intuitive action and analytical thought between dynamic and peace, between turmoil and serenity, order and disorder. An emotional balancing act between perfection (Harmony) and excitement (Carelessness) to reach her inner Universe, the maze of the soul. Because of the way of painting, Carmen`s work gets a spiritual character. She mostly uses Acryl on Cotton or Linnen.