CARMEN MILHOUS - ARENDT

GOLDEN YEARS, 2019 Carmen Milhous - Arendt   


Carmen omschrijft haar acrylschilderijen als "Lyrisch Expressionisme". Deze schilderijen ontstaan als een soort dagboeken met een eigen poëtische beeldtaal. Het hoofdthema zijn menselijke gedaanten in vaag aangeduide landschappen met architectonisch ogende elementen.

                                   

Carmen ziet de emotie als één van de belangrijkste elementen van het creatieve vermogen. Wat zij zoekt is niet de werkelijkheid maar het onbewuste, het geheim van het menselijke bestaan. Schilderen betekent voor Carmen visualiseerde energie, emoties en spontaniteit. Dit als een voortdurend wisselspel tussen intuïtie en analyseren, tussen dynamiek en rust, opgewonden zijn en gelatenheid, orde en chaos.                                                


Een werkproces als een emotionele  evenwichtact tussen perfectie en nonchalance, om uiteindelijk door te dringen tot haar binnenste universum, het Labyrint van de ziel. Door haar manier van schilderen krijgen haar werken een spiritueel karakter.


Carmen Milhous-Arendt © Copyright 2019